Pojazdy

OC (ubezpieczenie obowiązkowe posiadacza pojazdu mechanicznego)
AC (ubezpieczenie od uszkodzenia, całkowitego zniszczenia oraz kradzieży pojazdu)
NNW ( ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków)
ASSISTANCE (koszty świadczenia informacji serwisowych, pomocy tłumacza, holowania pojazdu, organizacji parkingu, organizacji noclegu itp. W razie wypadku, kradzieży bądź awarii pojazdu na terenie Polski i poza granicami)
SZYBY (przedmiotem ubezpieczenia jest wymiana bądź naprawa szyb pojazdu, które uległy uszkodzeniu mechanicznemu)
ZIELONA KARTA (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na skutek ruchu tego pojazdu w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest okazanie certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego)

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART