Dokumenty do pobrania

     Poniżej znajdują się dokumenty przydatne do zawarcia lub rezygnacji z ubezpieczenia. Aby pobrać wybrany dokument należy kliknąć na jego nazwę znajdującą się na poniższej liście (dokumenty z rozszerzeniem .pdf do uruchomienia potrzebna jest aplikacja Adobe Reader bądź inny czytnik dokumentów PDF):

1. Umowa sprzedaży pojazdu
2. Wypowiedzenie OC przez nabywcę
3. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC
4. Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej
5. Oświadczenie sprawcy szkody komunikacyjnej
6. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART