Flota

Ubezpieczenie dotyczące grup pojazdów należących do jednego właściciela.
(powyżej 5 pojazdów)

Zakres ubezpieczenia:

OC (ubezpieczenie obowiązkowe posiadacza pojazdu mechanicznego)
AC (ubezpieczenie od uszkodzenia, całkowitego zniszczenia oraz kradzieży pojazdu)
NNW ( ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków)
ASSISTANCE (koszty świadczenia informacji serwisowych, pomocy tłumacza, holowania pojazdu, organizacji parkingu, organizacji noclegu itp. W razie wypadku, kradzieży bądź awarii pojazdu na terenie Polski i poza granicami)
SZYBY (przedmiotem ubezpieczenia jest wymiana bądź naprawa szyb pojazdu, które uległy uszkodzeniu mechanicznemu)
ZIELONA KARTA (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na skutek ruchu tego pojazdu w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest okazanie certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego)

     Ceny ubezpieczeń pojazdów umieszczanych na flocie ustala się w sposób indywidualny w zależności od wytycznych. Z reguły ubezpieczenia flotowe pod względem cen oraz zakresu są o wiele bardziej korzystne oraz elastyczne. Szkody spowodowane na flocie uwzględniane są tylko na pojeździe, który był przedmiotem zdarzenia, pozostałe pojazdy pozostają na wypracowanej dotąd zniżce bez podniesienia składki.

Zachęcamy wszystkich posiadaczy małych i dużych flot do skonsultowania oferty oraz warunków umowy w naszym biurze.

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART