Domy

BUDYNEK MIESZKALNY (mury, elementy konstrukcyjne, pokrycie dachowe, instalacje itp.)
STAŁE ELEMENTY BUDYNKU ( zamontowane lub wbudowane na stałe elementy takie jak np. armatura sanitarna, wanna, umywalka, sedes, podgrzewacz wody, drzwi, okna, futryny, podłogi, grzejniki, powłoki malarskie)
MIENIE RUCHOME (wszelkiego rodzaju wyposażenie nie będące stałym elementem takie jak np. meble, sprzęt AGD, RTV, odzież, rowery, narzędzia, sprzęt turystyczny, ogrodniczy)

ZAKRES:

ZDARZENIA LOSOWE – wszelkiego rodzaju zdarzenia związanie z działaniem sił przyrody takie jak: deszcz nawalny, dym, sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź , pożar, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew, zalania, wybuchy itp.
KRADZIEŻ – działanie polegające na bezprawnym zaborze mienia w celu jego przywłaszczenia
RABUNEK – działanie polegające na bezprawnym zaborze mienia przy użyciu siły fizycznej lub groźby jej użycia oraz przy użyciu oszustwa.
DEWASTACJA – działanie polegające na rozmyślnym zniszczeniu/ uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie mające związek z usiłowaniem dokonania kradzieży , rabunku, włamania.
OC W ŻYCIU PRYWATNYM – szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem budynku/lokalu mieszkalnego, używaniem roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu pływającego, przez zwierzęta domowe itp.
HOME ASSISTANCE – ( pomoc interwencyjna ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, pomoc medyczna – wizyta lekarza w razie nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów honorarium lekarza, koszty wizyty lekarskiej w najbliższej placówce medycznej)

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART