Grupowe

GRUPOWE – zarówno dla firm jak i osób fizycznych:
• Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW,
• Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego,
• Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
• Uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku NW
• Uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku zawału lub udaru,
• Poważne zachorowanie ubezpieczonego
• Operacje chirurgiczne ubezpieczonego,
• Pobyt ubezp. w szpitalu w wyniku NW,
• Pobyt ubezp. w szpitalu w wyniku choroby,
• Rehabilitacja ubezpieczonego,
• Trwała i całkowita niezdolność ubezp. do pracy w wyniku NW.
• Trwała i całkowita niezdolność ubezp. do pracy w wyniku choroby.
• Śmierć współmałżonka ubezpieczonego,
• Śmierć współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW,
• Śmierć dziecka ubezpieczonego,
• Śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku NW,
• Osierocenie dziecka,
• Urodzenie dziecka,
• Urodzenie martwego dziecka,
• Śmierć rodzica/teścia ubezpieczonego.

Ubezpieczenie można zawrzeć na zasadach grupowych nawet dla jednej osoby!

© Copyright by www.ubezpieczenia-zahel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt graficzny: KOMART